pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00

Dostawa, przeniesienie ryzyka, opóźnienie odbioru


Dostawa towarów następuje z nieodpłatnym załadunkiem na zasadach „loco fabryka“ /„ex works“ (w rozumieniu INCOTERMS 2010) sprzedającego w Wiedniu.

Towar dostarczany jest bezpłatnie na terenie RP bezpłatnie firmami kurierskimi DPD/GLS. *

 

Ryzyko przechodzi na kupującego, kiedy towar zostanie przekazany jemu lub wyznaczonemu spedytorowi, w przypadku opóźnienia przyjęcia po stronie kupującego, od gotowości do wysyłki. Dotyczy to także sytuacji, kiedy realizowane są dostawy częściowe lub sprzedający samodzielnie realizuje transport na zlecenie kupującego do miejsca przeznaczenia.

Kupujący lub wyznaczone przez niego osoby trzecie (np. spedytor) sam zobowiązany jest zlecić sprawny załadunek i/lub zamocowanie towaru. Sprawdzający nie odpowiada za wady załadunku lub mocowania.

Towar nieodebrany w uzgodnionym terminie dostawy jest magazynowany przez okres maksymalnie 8 tygodni na ryzyko i koszt kupującego. Kupujący pokrywa opłaty za przechowywanie. Równocześnie sprzedający jest uprawniony domagać się wypełnienia umowy lub po wyznaczeniu odpowiedniego terminu dodatkowego odstąpić od umowy i spożytkować towar w inny sposób. W przypadku tego rodzaju przetwarzania obowiązuje kara umowna w wysokości 25,00 euro za przesyłkę plus 10% wartości towaru (bez VAT).

W przypadku transakcji konsumenckich – kiedy sprzedający wysyła towar – ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego dopiero wówczas, kiedy towar zostanie doręczony kupującemu lub wyznaczonej przez niego osobie trzeciej, różnej od spedytora. Jeśli jednak kupujący zawarł umowę na transport bez wykorzystania proponowanej przez sprzedającego możliwości wyboru, ryzyko już z przekazaniem towaru przechodzi na spedytora. Kupujący nie nabywa jednak równocześnie z przeniesieniem ryzyka prawa własności do towaru.

* bezpłatna dostawa towaru obowiązuje przy zakupie 2 szt. i więcej

producenci opon
logo2892 logo1986 logo1972 logo1971 logo1970 logo1969 logo1968 logo1967 logo1966 logo1964 logo1963 logo1961 logo1960 logo1958 logo1957 logo1956 logo1955 logo1954 logo1953 logo1952 logo1951 logo1950 logo1949 logo1948 logo1947 logo1946 logo1945 logo1942 logo1940 logo1939 logo1938 logo1976 logo1932 logo1931 logo1882 logo1864 logo1863 logo1847 logo1834 logo1823 logo1820 logo1805 logo973 logo1065 logo1170 logo1299 logo1341 logo1401 logo1411 logo1431 logo1436 logo1453 logo1461 logo1466 logo1493 logo1546 logo1584 logo1602 logo1609 logo1620 logo1622 logo1624 logo1627 logo1702 logo1704 logo1709 logo1722 logo1788 logo1791
bezpieczne metody płatności
Newsletter:
producenci opon
DESIGNED BY PAPCOMPUTER.PL
copyright: Logistykaopon.pl